Tag: ไม่อ้วน

10 สัญญาณบอกว่า ทานของหวานมากเกินไป

07/03/2022 By Chic 0

อาการทานของหวานมากเกินไป ผลที่ตามมาคือ ร่างกายเรามีปริมาณน้ำตาลเพิ่มสูง และถ้าสูงเกิน ก็จะเกิดปัญหาสุขภาพตามมาก็คือ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และอะไรๆ ตามมาอีก นอกเหนือจากการไปหาคุณหมอ ตรวจเลือด เราอาจจะพอสังเกต 10 สัญญาณบอกว่า ทานของหวานมากเกินไปได้เอง

12 ผลไม้แคลอรี่น้อยประโยชน์เยอะ

21/02/2022 By Chic 0

หิวๆ ทานผลไม้ แล้วจะผอมไม่อ้วนจริงหรือ ความเป็นจริงแล้ว เราต้องเลือกผลไม้ที่แคลอรี่น้อยๆ ด้วยนะคะ จะได้ทานตอนไหน ก็ไม่อ้วน และยังได้ประโยชน์เยอะ โพสต์นี้จะมาแนะนำ 12 ผลไม้แคลอรี่น้อยประโยชน์เยอะค่ะ