Tag: แบบแหวนเพชร

เลือกแบบแหวนเพชรให้เหมาะกับรูปนิ้วมือเรา

18/02/2022 By Chic 0

เพราะ… นิ้วมือของเราแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บางคนมีนิ้วเรียวยาวสวยๆ บางคนนิ้วมือสั้นป้อมๆ บางคนนิ้วมือมีข้อใหญ่ๆ บางคนมีนิ้วมือที่อวบอูม และบางคนกลับมีนิ้วมือที่ผอมบาง ความแตกต่างเหล่านี้เอง ทำให้เราไม่สามารถสวมแหวนได้สวยทุกวง ฉะนั้น เราควรเลือกแบบแหวนเพชรให้เหมาะกับรูปนิ้วมือเรา จึงจะสวมแล้ว ดูสวย เริ่ดค่ะ