Tag: อาการ

10 สัญญาณบอกว่า ทานของหวานมากเกินไป

07/03/2022 By Chic 0

อาการทานของหวานมากเกินไป ผลที่ตามมาคือ ร่างกายเรามีปริมาณน้ำตาลเพิ่มสูง และถ้าสูงเกิน ก็จะเกิดปัญหาสุขภาพตามมาก็คือ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และอะไรๆ ตามมาอีก นอกเหนือจากการไปหาคุณหมอ ตรวจเลือด เราอาจจะพอสังเกต 10 สัญญาณบอกว่า ทานของหวานมากเกินไปได้เอง