Tag: พิธี

รวมพิธีวันไหว้ตรุษจีนปีขาล 2565 พร้อมความหมายสิริมงคล

21/01/2022 By Chic 0

ที่มาของวันตรุษจีน เกิดจากการจัดขึ้น เพื่อตั้งใจที่จะฉลองฤดูใบไม้ผลิ Spring Festival ชุนเจี๋ย (春节) เนื่องจาก ช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนั้น ประเทศจีนปกคลุมไปด้วยหิมะ จึงไม่สามารถทำการเกษตรได้ เมื่อเข้าถึงฤดูใบไม้ผลิ จึงจะสามารถเพาะปลูกพืนผักได้ตามปกติ ชาวจีน จึงกำหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิตในแต่ละปีเป็นวันสำคัญที่เรียกว่า “วันตรุษจีน” และพิธีวันไหว้ตรุษจีนมีอะไรบ้าง ความหมายคืออะไร มาดูโพสต์นี้ค่ะ