Category: ตัวย่อแชท

ตัวย่อแชทภาษาอังกฤษ

27/01/2022 By Chic 0

Luv, W8, XOXO, ttyl, Ctn คืออะไร โพสต์นี้ รวมตัวย่อแชทภาษาอังกฤษ เพื่อนคนไหนชอบแชท สนุกๆ ต้องรู้จักตัวย่อพวกนี้เลยค่ะ