ชบาฮาวายดอกใหญ่สีเหลือง

07/03/2022 By Chic 0

💁‍♀️🌼🙃☀️ …Yellow paint 🎨💛🧡 …………📝 ชบาฮาวายดอกใหญ่สีเหลือง ดอกใหญ่มาก และสวยมากด้วยนะคะ

ชบาฮาวายดอกใหญ่สีเหลือง ( Hibicus hybrid, Hibiscus, Chinese Rose, Shoe flower ) …

🌳 ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านจำนวนมาก เปลือกสีเทาปนน้ำตาล …

🍃 ใบเดี่ยว เรียงเวียนกึ่งสลับ รูปหัวใจ ยาวประมาณ 4.9 ซม. กว้างประมาณ 4.2 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบจักร โคนรูปหัวใจ ใบค่อนข้างหนา คลายแผ่นหนัง ก้านใบยาวประมาณ 2 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 มม. …

🌼 ดอกเดี่ยว ดอกสีเหลือง ออกตามซอกใบ ก้านดอกยาวประมาณ 6 ซม. ริ้วประดับ 7-9 แฉก รูปใบหอกแคบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวประมาณ 1.6 ซม. ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1.1 ซม. กว้างประมาณ 0.9 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางดอกบานประมาณ 9 เซนติเมตร กลีบดอกรูปไข่กลับกว้าง 5 กลีบ ยาวประมาณ 6.6 ซม. กว้างประมาณ 4.9 ซม. สีเหลือง โคนกลีบ และก้านกลีบสีแดง กลีบดอกค่อนข้างบาง ปลายกลีบมนกลม เกสรเพศเมียเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวประมาณ 6 ซม. เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก อยู่ใกล้ปลายหลอด ที่ปลายหลอดมีเกสรเพศเมีย 5 เกสร ….

🤗 ปลูกเป็นไม้ประดับ ตกแต่งสวนสวยงาม มีถิ่นกำเนิดในแถบจีน อินเดีย และฮาวาย ปลูกเลี้ยงได้ ดินทุกประเภท ต้องการน้ำน้อยถึงปานกลาง แสงแดดจัด …… …