แวววิเชียร

02/02/2022 By Chic 0

แวววิเชียร ช่อดอกสีขมพู ไม้ดอก ไม้ประดับ ได้ชื่อว่า Forget me not ไทย


📝 แวววิเชียร, Forget me not ไทย …
เทียนญี่ปุ่น , แองเจโลเนีย เซเรนิต้า, Angelonia Serenita …
🌱 ไม้ล้มลุก 40-60 ซม. ตามลำต้น และใบมีขนละเอียด ตั้งตรง ทุกส่วนของต้นมีกลิ่น และมียางติดมือ …


🍃 ใบรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบจักฟันเลื่อยตื้น …


🌸 ดอกเดี่ยว หรือเป็นช่อตามซอกใบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 1 – 1.5 ซม. ดอกรูปถ้วยตื้น ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบล่างแต้มสีขาว เชื่อมติดกันเป็นกระเปาะยื่นออกมา กลีบดอกมีสีขาว ชมพู ม่วง และ 2 สีในดอกเดียวกัน …


🍊 ผล ฝักกลม เมื่อแก่แตกออก ภายในมีเมล็ดเล็กๆ จำนวนมาก …


🤗 เติบโตได้ดีในดินร่วน และดินเหนียว แสงแดดจัดถึงรำไร น้ำ และความชื้นปานกลาง …