มารู้จัก Ambivert บุคลิกภาพกึ่งกลางระหว่าง Introvert และ Extrovert

29/01/2022 By Chic 0

บุคลิกภาพ Introvert Ambivert Extrovert ช่วงนี้ เราจะได้ยิน 3 คำนี้บ่อยนะคะ คืออะไร
เรามีบุคลิกภาพแบบไหน มาอ่านโพสต์นี้กันค่ะ

ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่า บุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ (Personality) คือ ลักษณะจำเพาะของแต่ละคน หรือมีอีกคำ Character บุคลิกลักษณะ และเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเอง
ความหลากหลายวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ภาษา นั่นจึงเป็นเหตุผลที่แต่ละคนมักมีความคิด การกระทำที่แตกต่างกัน นักจิตวิทยาจึงพยายามจำแนกคนออกมาเป็นบุคลิกภาพต่างๆ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม และสร้างความเข้าใจใน “คน” ได้มากขึ้น ส่งเสริมให้คนรู้จักตัวตน หรือค้นพบรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเอง เพื่อตัดสินอนาคตที่จะเรียน ทำงาน มีชีวิตคู่ครอง และวางแผนให้บรรลุเป้าหมายของชีวิต
ทำให้ทุกวันนี้ บุคลิกถูกหยิบยกมาพูดในสื่อ Social และใช้อย่างแพร่หลายในสังคม และ 3 คำนี้ Introvert Ambivert Extrovert คืออะไร

Introvert Ambivert Extrovert คืออะไร

นักจิตวิทยาหลากหลายคน ต่างมีทฤษฎีที่จะวิเคราะห์พฤติกรรม แตกต่างกันไป แต่ทฤษฎีที่มักจะถูกหยิบยกมามากที่สุดคือ ทฤษฎีของ คาร์ล กุลสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพมี 2 แบบ คือ แบบเก็บตัว (Introvert) และแบบเปิดตัว (Extravert) การแบ่งคนออกเป็นแค่ 2 ประเภทคือ Introvert และ Extrovert โดยที่ตามทฤษฎีแล้ว ค่อนข้างมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว
และ Ambivert คือบุคลิกภาพกึ่งกลางระหว่าง Introvert และ Extrovert นั่นเอง

Introvert

บุคลิกภาพเก็บตัว

 • โลกส่วนตัวสูง มีความสุขเวลาอยู่คนเดียว
 • ไม่ชอบเป็นจุดเด่น เก็บตัว
 • อึกอัก ประหม่า หมดพลัง เวลาอยู่กับผู้คนเยอะๆ
 • ไม่ค่อยชอบออกความคิดเห็น ทั้งที่มีไอเดีย และมีความรู้
 • ชอบอยู่กับเพื่อนสนิท กลุ่มเล็กๆ
 • อ่อนไหว เซนซิทีฟ คิดก่อนพูด ระวังตัว

Ambivert

บุคลิกภาพกึ่งกลางระหว่าง

เก็บตัว และเปิดเผย

 • มีความสบายใจ บางครั้งอยากอยู่เงียบๆ และบางครั้งก็ชอบพูดคุยเข้ากลุ่มเพื่อนฝูง
 • ชอบอยู่กับบ้าน แต่ถ้าอยู่บ้านนานๆ ไม่ได้ไปเที่ยว ก็จะซึม เบื่อๆ
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตามสถานการณ์ และสังคมได้ดี สร้างความสมดุลได้ดี
 • ทำงานกลุ่มก็ได้ ทำงานคนเดียวก็ดี ผู้ฟังที่ดี และสื่อสารได้ดี ไม่มีปัญหา
 • อยู่คนเดียวนานๆ จะเบื่อไปรวมกลุ่มคนเยอะนานๆ จะเบื่อหน่าย
 • คนไม่สนิทจะบอกว่า เป็นคนเงียบ แต่ถ้าสนิทแล้ว จะพูดคุยสนุกเป็นกันเอง เป็นเพื่อนที่ดี

Extravert

บุคลิกภาพเปิดเผย

 • ชอบการปาร์ตี้ สังสรรค์ เฮฮา พูดเก่ง สนุกสนาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ เข้ากับทุกคนได้ง่าย
 • เป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมากับทุกคน
 • มีความรู้สึกดี เมื่อมีคนอยู่รอบข้างเยอะ และสนใจ
 • ไม่ชอบอยู่เฉยๆ หรืออยู่คนเดียว
 • ชอบทำงานเป็นทีม ตัดสินใจเก่ง และเร็ว

เมื่อมองภาพโดยรวมแล้ว

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ Ambivert คือ คนที่ปรับตัวเองเก่งนั่นเอง สามารถทำงาน หรือความรับผิดชอบ คนเดียว หรือร่วมกับผู้อื่น ก็ทำได้ มี 2 บุคลิกในตัวเอง มีความยืดหยุ่นสูง มีทั้งมุมที่ชอบคิดได้ลึกซึ้งเหมือนคนที่มีบุคลิกภาพแบบ Introvert แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถเข้าสังคม หรือมีทักษะการเจรจาได้ดีเหมือนคนที่มีบุคลิกภาพแบบ Extrovert เป็นคนตรงกลางที่ช่วยไกล่เกลี่ยระหว่างคนที่มีบุคลิกภาพแบบ Introvert และ Extrovert ได้ดี องค์กรโดยส่วนใหญ่ จึงชอบคนที่มีบุคลิกภาพแบบ Ambivert

แต่ใช่ว่า คนที่มีบุคลิกภาพแบบ Introvert และ Extrovert จะไม่ถูกเลือก เนื่องจากแต่ละบุคลิกภาพของคน ต่างมีข้อดีในตัวเอง และมีมุมที่สามารถทำงาน เพื่อตอบสนององค์กรได้เช่นกั