เข็มชมพู

26/01/2022 By Chic 0

เข็มชมพู ช่อดอกสีขมพู ไม้ดอก ไม้ประดับรูปเข็ม

📝 เข็มชมพู …
( Ixora, West Indian Jasmine ) …

🌳 ไม้พุ่ม ลำต้นทรงกระบอก ผิวเรียบ สีน้ำตาล กิ่งยอดมีสีเขียว แตกกิ่งตรงขึ้นด้านบน …

🍃ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปใบหอกถึงรูปรี ยาวประมาณ 9.2 ซม. กว้างประมาณ 4.6 ซม. ปลายแหลม โคนใบรูปหัวใจ …

🌷ช่อดอกแบบซี่ร่มเชิงประกอบ ออกดอกที่ปลายกิ่ง ดอกรูปเข็ม สีชมพู โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบยาวประมาณ 2.8 ซม. ปลายแยกเป็น 4 แฉก รูปรีกลีบใหญ่ ยาวประมาณ 1 ซม. กว้างประมาณ 0.8 ซม. ….

🤗 ปลูกเป็นไม้ประดับ ตกแต่งสวน หรือริมทางเดินสวยงาม ปลูกเลี้ยงได้ ด้วยดินทุกประเภท ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดจัด …