รวมพิธีวันไหว้ตรุษจีนปีขาล 2565 พร้อมความหมายสิริมงคล

21/01/2022 By Chic 0

ที่มาของวันตรุษจีน เกิดจากการจัดขึ้น เพื่อตั้งใจที่จะฉลองฤดูใบไม้ผลิ Spring Festival ชุนเจี๋ย (春节) เนื่องจาก ช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนั้น ประเทศจีนปกคลุมไปด้วยหิมะ จึงไม่สามารถทำการเกษตรได้ เมื่อเข้าถึงฤดูใบไม้ผลิ จึงจะสามารถเพาะปลูกพืนผักได้ตามปกติ ชาวจีน จึงกำหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิตในแต่ละปีเป็นวันสำคัญที่เรียกว่า “วันตรุษจีน”

และพิธีวันไหว้ตรุษจีนมีอะไรบ้าง ความหมายคืออะไร มาดูโพสต์นี้ค่ะ

รวมพิธีวันไหว้ตรุษจีนปีขาล 2565 พร้อมความหมายสิริมงคล

วันไหว้ส่งเสด็จเจ้าขึ้นสวรรค์ เซ้งเจี่ยที (神上天) ปีนี้ตรงกับ วันพุธที่ 26 มกราคม 2565

เซ้งเจี่ยที (神上天) เป็นหนึ่งในประเพณีเก่าแก่ของจีน เป็นวันที่ส่งเทพเจ้าของจีนจะเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เชื่อกันว่า “เจ้า” ที่ว่านี้ เดิมทีหมายถึง “เจ้าเตา” ซึ่งเป็นเจ้าที่สถิตอยู่กับเตาหุงข้าวของบ้านนั้นๆ เจ้าเตารู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ของคนในบ้านเป็นอย่างดี ว่าใครไปทำความดีความชั่วที่ไหนมาบ้าง การที่เจ้าบ้านจะต้องทำพิธีไหว้เจ้าเตานั้น เพื่อให้เจ้าเตาไปรายงานแต่ในสิ่งที่ดีงามของตนให้เง็กเซียนฮ่องเต้ทราบ แต่ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ได้หันไปไหว้เทพต่างๆ แทนการไหว้เจ้าเตาแล้ว แต่ไม่ว่าจะไหว้เทพ หรือเจ้าเตา ก็ยังถือเป็นการส่งเจ้าขึ้นสวรรค์เหมือนกัน ซึ่งในปัจจุบัน อาจไม่ค่อยได้พบเห็นกัน


วันไหว้สิ้นปี ก๊วยนี้โจ่ย (过年) ปีนี้ตรงกับ วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

ก๊วยนี้โจ่ย (过年) เป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างสารทที่ 1 กับสารทที่ 8 ถือเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่ง เพื่อเป็นการไหว้ขอบคุณเจ้าที่ และบรรพบุรุษที่คุ้มครองมาตลอดปี ก่อนเริ่มวันชิวอิก (วันก่อนที่จะเริ่มต้นปีใหม่ของจีน) จะไหว้บรรพบุรุษ ไหว้สัมภเวสีต่างๆ ก่อนวันเทศกาล 1 วัน บางแห่งถือว่า ไหว้สารทที่ 7 คือ ไหว้ตังโจ่ย และไหว้สารทที่ 8 คือไหว้วันสิ้นปี และุถือประเพณี นิยมเรียกวันนี้ว่า วันไหว้ และเรียกวันก่อนหน้าวันไหว้ว่า วันจ่าย

ตอนเช้าของวันไหว้สิ้นปี จะเริ่มพิธีการไหว้ ป้ายเล่าเอี๊ย ไหว้เจ้าตามศักดิ์ฐานะของผู้ถูกไหว้

ตอนสาย จะทำพิธีการไหว้ ป้ายแป๋บ้อ เป็นการไหว้บรรพบุรุษ พ่อแม่ หรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเป็นการแสดงความกตัญญูตามความเชื่อและคติของจีน จะทำพิธีการไหว้ ป้ายฮ่อเฮียตี๋ เป็นการไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วบางบ้านจะมีการไหว้ผีไม่มีญาติ คนจีนมีคำเรียกว่า ไป๊ฮ้อเฮียตี่ แปลว่า ไหว้พี่น้องที่ดี สะท้อนความสุภาพ และให้เกียรติของคนจีน เรียกว่า ผีไม่มีญาติว่า พี่น้องที่ดี การไหว้ผีไม่มีญาติ จะต้องไหว้ที่นอกบ้านบริเวณหน้าบ้าน ตามหลักการไหว้บรรพบุรุษจะตั้งโต๊ะเครื่องบวงสรวงไหว้ในช่วงเช้า โดยเริ่มไหว้จากพระพุทธ ปึงเถ้ากง เทพเจ้าที่ตั้งบูชาในบ้าน ฟ้าดิน เจ้าที่ และบรรพบุรุษ ส่วนการไหว้สัมพเวสีจะไหว้สุดท้าย โดยวางเครื่องบวงสรวงไหว้กับพื้นดิน และมีความเชื่อว่า ไม่ไหว้บรรพบุรุษ และสัมภเวสีในวันตรุษจีน ซี่งเป็นวันสิริมงคล


วันไหว้รับเสด็จเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิงเอี้ย (财神爷) ปีนี้ตรงกับ วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

ไฉ่ซิงเอี้ย ( 财神爷 ) Cai Shen, God of wealth, God of fortune คือ องค์เทพเจ้าที่ชาวจีนจะไหว้เป็นเทพองค์แรกของปีในวันตรุษจีน เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ลูกหลานชาวจีนให้ความสำคัญมากที่สุด ในการเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ในช่วงตรุษจีน และจะได้รับการกราบไหว้เป็นเทพองค์แรก มีความเชื่อว่า องค์เพพไฉ่ซิงเอี้ย จะเสด็จมายังโลกมนุษย์เพียงปีละครั้ง คือ ในวันตรุษจีน ดังนั้น ตั้งแต่โบราณ เมื่อเข้าสู่วันตรุษจีน ชาวจีนจะทำการตั้งโต๊ะบูชาไฉ่ซิงเอี้ย โดยการหันหน้าไปทิศต่างๆ ที่เชื่อว่าไฉ่ซิงเอี้ยจะเสด็จลงมา ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี องค์เทพไฉ่ซิงเอี้ย จะช่วยดลบันดาลความมั่งมีศรีสุข ร่ำรวยโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา เปี่ยมล้นด้วยความสุขสถาพรแก่ตนเอง และคนในครอบครัวไปตลอดทั้งปี


วันตรุษจีน ชุนเจี๋ย (春节) ปีนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

วันตรุษจีน หรือ ชุนเจี๋ย (春节) ถือเป็นวันมหามงคลที่ชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนต่างพากันประกอบพิธีกราบไหว้บูชาฟ้าดิน บูชาเทพเจ้า กราบไหว้บรรพบุรุษ โดยมีความเชื่อว่าการประกอบพิธีกรรมต่างๆ จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิต หน้าที่การงาน ธุรกิจการค้ามีความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ทั้งแก่ตนเอง คนในครอบครัว และบริวาร โดยกำหนดให้วันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่


วันไหว้รับเจ้ากลับจากสวรรค์ ไหว้รับเหล่าเอี๊ยเหลาะที ซิ้งเลาะที (神下天) ปีนี้ตรงกับ วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ชาวจีนส่วนมากที่ปิดพักผ่อนต่อเนื่องในช่วงตรุษจีน ก็จะนิยมเปิดร้านค้าวันนี้เช่นกัน เพราะเทพเจ้าก็เริ่มงานวันนี้เหมือนกัน


วันไหว้เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ (天公生) ปีนี้ตรงกับ วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

คล้ายวันสมภพองค์เทพยดาฟ้าดิน หยี้วหวังต้าตี้ ทีกงแซ (天公生) คนไทยเชื้อสายจีน จะทำพิธีสักการะเทพยดาฟ้าดินกันในวันนี้


เทศกาลโคมไฟ หยวนเซียวโจ่ย (元宵节) ปีนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย ในการฉลองเทศกาลปีใหม่ของจีนตามปฏิทินทางจันทรคติ

ในเดือนแรกของปฏิทินจันทรคติเรียกว่า เดือนหยวน และในสมัยก่อนเรียกเวลากลางคืนว่า เซียว ในภาษาจีนกลาง

ดังนั้น ในประเทศจีนวันนี้จึงถูกเรียกว่า เทศกาลหยวนเซียว (元宵).ในวันที่ 15 ของเดือนแรกในปีจันทรคตินี้ เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง full moon ตามประเพณีของลัทธิเต๋าวันที่ 15 ในเดือนแรกของปฏิทินจันทรคติ เรียกว่า ซ่างหยวน ตรงกับคำเรียก “เทพแห่งฟ้า” ท่านเป็นผู้ที่ชอบแสงสว่าง และวัตถุแห่งความสุข

ดังนั้น ผู้คนจึงได้แขวนโคมไฟสีสันสวยงามนับพันๆ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณท่าน ในปัจจุบันผู้คนจะมีการละเล่นแก้ปริศนาที่อยู่ในโคมไฟ และกินขนมบัวลอยในเทศกาลนี้ เรียกว่า ขนมทังหยวน (湯圓) คือ ข้าวเหนียวปั้นเป็นลูกกลมๆ ข้างในใส่ไส้ถั่วแดงหวานๆ, งา หรือ ถั่วเนย ลงไป. ชาวจีนมีความเชื่อว่ารูปร่างกลมๆ ของทังหยวนและชามกลมๆ ที่บรรจุทังหยวน เป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวของคนในครอบครัว และการกินทังหยวนจะเป็นการนำความสุข และ โชคดีให้กับครอบครัวในปีใหม่

ภาพ: Pinterest