แมวแมนๆๆ อยากเป็น แมวกล่อง 🎁…

19/01/2022 By Chic 0

คัมภีร์แมวกล่าวไว้ว่า


ผลการวิจัย Marilyn Krieger ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมแมว กล่าวว่า …
สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตมีสัญชาติญาณในการซ่อนตัว หรือถอยหนีที่แตกต่างกัน …

C 😻 T U R D A Y …
แมวแมนๆๆ อยากเป็น แมวกล่อง 🎁…


สำหรับแมว เมื่อมันรู้สึกว่าสถานการณ์ที่อยู่เริ่มไม่ปลอดภัย

มันจะพยายามถอยไปตั้งหลักโดยการซ่อนตัวในพื้นที่ปิดทึบ เพื่อสังเกตการณ์โดยที่ไม่ให้อีกฝ่ายเห็น …

เพราะฉะนั้น หากสังเกตดีๆ นอกจากแมวจะเป็นสัตว์ที่หยิ่ง ไม่สนใจใครแล้ว
แมวยังเป็นสัตว์ที่ขี้กลัวอีกด้วย เราจึงมักเห็นแมวหลบในกล่อง หรือไม่ก็เข้ามาซุกตัวกับเรา …

นั้นหมายความว่า อาจจะมีอะไรที่ทำให้มันไม่สบายใจ หรือหวาดผวาอยู่ก็ได้
กล่องจึงเปรียบเหมือนป้อมปราการชั้นดี เป็นที่ที่ทำให้แมวอุ่นใจเสมอ …

กล่องเปรียบเสมือนบ้าน 🏡 …
ทำให้น้องแมวเรารู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ ❣️…
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นอีกด้วย 😻✨ …